Bezoek HCHWA-D

Kattukse Loterij: Samen met BATMAN tegen de Katwijkse Ziekte

Even lag het onderzoek naar de Katwijkse Ziekte door Corona stil, maar gelukkig is dat allemaal weer op gang! De laatste paar jaren is er veel vooruitgang geboekt in de zoektocht naar een medicijn en we zijn hoopvol. Maar voor die onderzoeken is eigenlijk altijd wel (meer) geld nodig. En dus zetten wij ons daar als Kattukse Brainweek, samen met o.a. de Dutch CAA Foundation, voor in.

De opbrengst van de Kattukse Loterij gaat naar het minocycline onderzoek in het LUMC, oftewel: BATMAN. Voor het eerst gaat er in de zoektocht naar een oplossing voor de Katwijkse Ziekte in het LUMC daadwerkelijk een klinisch onderzoek van start met patiënten met het erfelijke gen. In dit onderzoek wordt getest of het bestaande antibioticum minocycline ontstekingen bij de Katwijkse Ziekte kan remmen. De verwachting is dat het onderzoek in december van start gaat.

Uit dierexperimenteel onderzoek en onderzoek van de hersenen van CAA-patiënten na overlijden weten we dat ontsteking veel voorkomt bij de Katwijkse Ziekte en sporadische CAA (de niet erfelijke variant van de Katwijkse Ziekte). Deze ontsteking in de hersenen is mogelijk een reactie op het amyloïd eiwit en speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van hersenbloedingen.

Minocycline is een antibioticum dat al heel lang gebruikt wordt. Naast de antibiotische werking, weten we dat minocycline ook ontstekingsreacties in de hersenen kan tegengaan en dat het kan helpen bij het versterken van de vaatwand. In experimenten met muizen bleek dat minocycline niet helpt om de amyloïdstapeling te verminderen, maar wel om bloedingen te voorkomen en het herstel te verbeteren.

Het doel van het BATMAN onderzoek is te ontdekken of minocycline ontsteking en andere vaatwandreacties in de hersenen kan remmen bij zowel de Katwijkse Ziekte als ‘gewone’ CAA. Dat wordt onderzocht door het hersenvocht van deelnemers te analyseren. Dat betekent dat dit onderzoek zich richt op zogenaamde ‘biologische effecten’, oftewel ‘biomarkers’, in dit geval afname van ontstekingseiwitten in het hersenvocht, en nog niet op ‘klinische effecten’, oftewel zichtbare effecten op het verloop van de ziekte. Een belangrijke eerste stap in het onderzoek!

De verwachting is niet dat minocycline de amyloïdstapeling in de vaatwand kan voorkomen. De hoop is echter wel dat dit medicijn kan helpen om het optreden van bloedingen te verminderen, zodat een eerste stap gezet kan worden in de preventie van hersenbloedingen.

Het onderzoek steunen en meedoen aan de Kattukse Loterij? Koop dan hier je loten »